Select Page

Product renders Upstaa

Voor Upstaa (upstaa.com) heb ik een serie 3D product visuals gemaakt. Het 3D model is gerendered with V-ray en geintegreerd met bestaande fotografie. Er is bewust gekozen om op deze manier hun productenafbeeldingen te laten ontwikkelen vanwege de flexibiliteit om kleuren te wijzigen en toch alle beelden een eenheid vormen. hieronder een kleine selectie van beelden. Voor meer informatie bezoek upstaa.com